تحلیل حرارتی، عیب‌یابی و تعمیر مبدلهای پلیت فین

ما در کنار تجربه ای که در طراحی، ساخت، عیب یابی و بازسازی و تعمیر BAHX داشته ایم، بانک اطلاعاتی مفصلی در خصوص واحدهای مختلف بهره برداری این تجهیز در صنایع گاز و پتروشیمی گردآوری کرده ایم. این آرشیو حاوی اطلاعات قدرتمندی همچون مدلسازی های حرارتی، جزییات ساخت، ظرایف تکنولوژیک سازندگان مختلف و شمای کلی واحد است که ما را در ارزیابی و تحلیل سریع یاری می رساند.