کندانسور سطحی

Image

کندانسور سطحی Surface Condenser   به عنوان یکی از تجهیزات جانبی توربینهای بخار، وظیفه تقطیر خروجی ساکشن کم فشار توربین بخار را بر عهده دارد و مطابق استاندارد HEI طراحی و ساخته می­شود.

این تجهیز باعث حفظ انرژی حرارتی موجود در بخار و کاستن از انرژی مصرفی در بویلرها، جلوگیری از هدر رفت آب خالص Demineralized و بهینه سازی انرژی در واحدهایی است که توربینهای بخار چند مرحله ای در آن به کار می روند.

این مبدلهای حرارتی از جهات مختلفی، متفاوت از سایر مبدلها هستند:

  • فشار عملیاتی با خلا نسبی برای شل
  • تغییر فاز سیال شل ساید روی سطح تیوبها
  • اتصال مستقیم شل ساید به اجکتور
  • خنک شدن با آب دریا
  • مقاطع مستطیلی

در سالهای اخیر و با توسعه آلیاژها و تحول هزینه تولید تیتانیوم، استفاده از این فلز مقاوم در کندانسورهای آب دریا روند رو به رشدی داشته است. جایگزینی این متریال با متریال سنتی مانند کاپرنیکل، نیازمند بازطراحی حرارتی و مکانیکی کندانسورهای سطحی و افزایش عمر عملیاتی مفید و کاهش از تلفات آنها می شود.

هیلاویس برای اولین بار درکشور طراحی و ساخت دودستگاه کندانسور سطحی مستطیلی تیتانیومی را با موفقیت به انجام رسانیده است.