چشم انداز و بیانیه ماموریت

چشم انداز

   - شناخته شدن به عنوان شرکت ایرانی با توان بالای حل مسائل طراحی و ساخت تجهیزات ثابت پیچیده در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، ضمن برخورداری از سیستم تولید ناب، به هنگام و انعطاف پذیر.

ماموریت

   - پاسخگویی به نیازهای واحدهای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران در زمینه تامین، تحلیل علل ریشه ای، و ارتقاء تجهیزات ثابت پیچیده با راه حلهای    سریع، جامع نگر و اقتصادی.

 ارزشهای سازمانی

   - نظم و انضباط سازمانی در همه‌ی ابعاد

   - اعتماد متقابل به مشتریان در حد شریک تجاری

   - چابکی سازمانی

   - بهبود مستمر

   - استحکام مالی و تجاری

خط مشی ها

   - بهره گیری از فناوری ها و تجارب روز دنیا

   - طراحی و ساخت اصولی و مبتنی بر استاندارد

   - زمانبندی مشتری مدار

   - حفظ هویت خلاق کارکنان در یکپارچگی سازمان

   - مشارکت در شبکه‌های صنعتی به جای انباشت ماشین آلات و سرمایه

   - برنامه‌ریزی دقیق و ایجاد پیش بینی پذیری در تامین مالی پروژه ها

   - بهره‌گیری از مشارکت شرکای خارجی برای سهولت تامین قطعات و مواد

   - حفظ آرامش ذهنی در حین انجام پروژه‌ها برای کارکنان و همه‌ی شرکا

   - ایجاد و حفظ یادگیرندگی در همه‌ی ابعاد و افراد سازمان