معرفی شرکت

تاسیس هیلاویس                                                                                              1387

تحویل اولین کندانسورهای سطحی تیتانیومی ساخت ایران                                1391

طراحی و تحویل اولین مبدل BAHX ساخت ایران                                              1392

راه اندازی کارخانه جدید در مامونیه ساوه                                                         1394   

ساخت اولین مبدل Coil Wound در ایران                                                       1395

شرکت دانش بنیان صنعتی برتر استان مرکزی                                                  1396

 

 

هدف هیلاویس از از ابتدای تاسیس، انتقال فن‌آوری‌های نوین در طراحی و ساخت مبدلهای حرارتی و تحقیقات در خصوص نیازمندی‌های روز در ایران بوده است.

همزمان با ساخت بزرگترین تجهیزات تیتانیومی کشور، پژوهش برای انتقال تکنولوژی مبدل‌های حرارتی کرایوژنیک در دستور کار متخصصان هیلاویس قرار گرفت که نتیجه آن تدوین دانش فنی طراحی و ساخت مبدلهای BAHX و CWHE بود.

در عرصه فعالیت ما راه تحقیق و دستیابی به فن‌آوری‌های نو همیشه باز و بی انتهاست و خود را موظف می‌دانیم لحظه ای این هدف اساسی را از یاد نبریم.