طراحی و ساخت مبدل های ویژه

طراحی و ساخت مبدل های ویژه

هیلاویس مصمم بوده تا تکنولوژی طراحی و ساخت مبدلهای ویژه مختلفی را توسعه دهد. از جمله این مبدلها انواع PFHE ، CWHE ، Surface Condenser  و WPHE بوده است.

  • PFHE یا مبدلهای BAHX 

هیلاویس توانسته تکنولوژی طراحی حرارتی، هیدرولیکی، مکانیکی و از همه مهمتر تکنولوژی ساخت این محصول پیچیده را بومی سازی و نمونه سازی کند

  • CWHE یا Spiral Wound Heat Exchanger 

دستاورد ما در زمینه این مبدل خاص، طراحی هیدرولیکی، مکانیکی و ساخت یک نمونه صنعتی است.

  • Surface Condenser 

طراحی و ساخت دو دستگاه با مقطع مستطیلی Rectangular Cross Section از جنس تیتانیوم و 5 سال قرارگیری موفق در سرویس افتخار ماست. (عکس بهره برداری)

  • WPHE یا Welded Plate Heat Exchanger

این نوع مبدلها که نوع تکامل یافته مبدلهای Plate Type هستند، بیشتر در واحدهای آروماتیک و کاتالیتیک ریفورمینگ پالایشگاهی استفاده می­شود و انحصار ساخت ابعاد بزرگ آن متعلق به دو شرکت در دنیاست.

هیلاویس توانسته با مطالعات متمرکز و مدلینگ های متعدد، طراحی حرارتی، هیدرولیکی و مکانیکی یک نمونه واقعی را به انجام برساند. ساخت صفحات انتقال حرارتی بزرگ این مبدل، مستلزم تکنولوژی پیچیده Explosive Forming است. درصورت دستیابی هیلاویس به این فناوری، مهمترین گام در ساخت این محصول و افزودن آن به سبد عرضه این شرکت نهایی خواهد شد.