طراحی و ساخت انواع تجهیزات ثابت

  • استانداردها

برای دستیابی به کیفیت مطلوب، مهمترین فاکتور در مدیریت هر پروژه رعایت استانداردهای جهانی و تبعیت از دستورالعمل ها (Instruction)  و روشهایی است که توسط نهادهای معتبر و شرکتهای صاحب فناوری تدوین شده(Good Practice)  و به اجرا گذاشته می شود. تحقق این امر، هدف لازم و قطعی در ارائه محصولات ماست. 

 

 

 

  • نرم افزارها