حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهور جناب آقای دکتر ستاری

Image

حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهور جناب آقای دکتر ستاری و هیات همراه در هفته دولت 1398 و به مناسبت انتخاب این شرکت به عنوان دانش بنیان منتخب در حوزه تولیدات صنعتی ، دیدار با پرسنل و مدیریت شرکت و بازدید از روند پروژه ساخت کلدباکس در کارخانه

زمان : 2 شهریور 1398

مکان : کارخانه هیلاویس ، شهرک صنعتی مامونیه (شهرستان زرندیه استان مرکزی)