بازدید فرماندار زرندیه جناب آقای فدایی از کارخانه ساخت شرکت هیلاویس و دیدار با مدیریت و پرسنل کارخانه

Image

در این دیدار به مناسبت انتخاب مجدد شرکت هیلاویس آرینا به عنوان شرکت دانش بنیان برتر در حوزه صنایع تولیدی لوح و نشان یادبود به مدیریت شرکت تحویل گردید.

تاریخ : 27 مرداد ماه 1398

مکان : شهرک صنعتی مامونیه ، کارگاه ساخت شرکت هیلاویس